5 BƯỚC ÁP DỤNG PHẦN MỀM CRM THÀNH CÔNG

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để chạy doanh số là sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Sử dụng phần mềm CRM đúng cách không chỉ là vấn đề cài đặt phần mềm CRM và chỉ cho cả đội cách sử...

Phần mềm CRM: Để triển khai phần mềm CRM cần bao nhiêu chi phí?

Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của doanh nghiệp về việc triển khai CRM là chi phí.

Giải pháp của CRMSMART với doanh nghiệp

Mô tả: Hệ thống cho phép nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng khi đăng ký trên các nền tảng truyền thông trực tuyến (website, Facebook, LinkedIn) và chuyển trực tiếp tới nhân viên kinh doanh đang sẵn sàng làm việc.

CRM LÀ GÌ MÀ CÓ THỂ GIÚP TỐI ƯU HÓA DOANH NGHIỆP !!!

Doanh nghiệp của bạn đã từng bị mất khách hàng, lượng khách hàng trung thành ngày càng thưa thớt, chỉ vì lưu thông tin khách hàng bằng sổ

Hệ thống quản lý lead

Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì hầu hết những doanh nghiệp mới tiếp cận CRM thường bối rối khi sử dụng CRM.Không biết bắt đầu từ đâu,không biết bắt đầu từ module nào,và module đó để làm gì.

Tại sao bạn phải sử dụng CRMSMART

Để một doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp cần có nhưng bước đột phá về hình thức quản lý

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN