Phần mềm CRM: Để triển khai phần mềm CRM cần bao nhiêu chi phí?

Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của doanh nghiệp về việc triển khai CRM là chi phí.

Nhưng thực tế việc xác định chi phí của một phần mềm CRM có thể là cả vấn đề.

Có rất nhiều chi phí ẩn và các chi phí phát sinh mà các tổ chức có thể dễ dàng bỏ qua khi chỉ ra họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền mỗi tháng khi triển khai phần mềm CRM.

chi phi trien khai crm

Chi phi trien khai crm

Ngay cả giá thuê bao của các sản phẩm CRM có thể không rõ ràng, với chi phí thay đổi theo vùng, tính năng và các tiện ích khác nhau.

Tuy nhiên, cho đến khi tổ chức của bạn rõ ràng về các loại chi phí mà nó sẽ được tích luỹ, nó là  về việc CRM không thể thực hiện  hoàn toàn.

Với điều này, chúng tôi đã cùng nhau đưa ra mức giá của một số nhà cung cấp CRM hàng đầu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng hữu ích về đầu tư CRM ban đầu của bạn là gì, trước khi bạn bắt đầu tích lũy bất kỳ chi phí bổ sung nào.
(Giá chính xác vào tháng 3 năm 2017)

Salesforce

 • £240 per user per month for Lightning Unlimited.
 • £120 per user per month for Lightning Enterprise.
 • £60 per user per month for Lightning Professional.
 • £20 per user per month for Salesforce IQ CRM Starter (up to five users).

Salesforce has a minimum subscription term of one year.

SugarCRM

 • £120 per user per month for Sugar Ultimate.
 • £52 per user per month for Sugar Enterprise.
 • £32 per user per month for Sugar Professional.

SAP

£15 per user per month for SAP Digital CRM.

Microsoft

£71.60 per user per month for MS Dynamics 365.

Zoho

 • £85 per user per month for Ultimate (only available if billed annually)
 • £35 per user per month for Enterprise (or £30 if billed annually).#
 • £20 per user per month for Professional (or £16 if billed annually).
 • £12 per user per month for Standard (or £12 if billed annually).

Oracle

 • From £241 per user per month for Sales Cloud Premium Edition.
 • From £161 per user per month for Sales Cloud Enterprise Edition.
 • From £80 per user per month for Sales Cloud Standard Edition.
 • From £52 per user per month for Sales Cloud Professional Edition.

Workbooks

 • Free licence up to 2 users.
 • £42 per user per month for Business edition.
 • £19 per user per month for standard CRM.

bpm’online  

£20 – £41 per user per month.

BASE CRM 

 • £119 per user per month for Enterprise.
 • £78 per user per month for Professional.
 • £37 per user per month for Starter.

Maximizer Software

£35 per user per month.

Pipeline Deals 

 • £40 per user per month for Accelerator.
 • £20 per user per month for Standard.

ProphetCRM  

 • £62 per user per month for Enterprise.
 • £45 per user per month for Team.
 • £20 per user per month for Contact Manager.

Sage CRM  

£30 per user per month – outright £820 per user.

Hubspot 

 • £0 standard.
 • £41 per user per month for Premium.

FIVE CRM

 • £50 per user per month for DigitalPro CRM.
 • £45 per user per month for CallPro CRM.
 • £45 per user per month for ManagePro CRM.
 • £25 per user per month for AutomationPro CRM.
 • £15 per user per month for EmailPro CRM.

ProsperWorks

£98 per user per month, unlimited teams.

Nimble

£18 per user per month.

Vtiger  

£25 per user per month.

Infor CRM cloud

 • Named User: £47.27 per user per month
 • Concurrent User: £72.73 per user per month
 • Mobile only: £18.18 per user per month
 • (Minimum order applies of 10 NU; so £472.70 per month or equivalent order value).

Số tiền mà các doanh nghiệp cân nhắc cho chi trả một hệ thống CRM phụ thuộc vào các yếu tố:  số lượng người dùng, số lượng các tính năng và ROI.  Để có được một hệ thống CRM hoàn hảo nhất, các nhà quản lý cần cân đối giữa những tiêu chí tính toán chi phí CRM và lựa chọn một nền tảng CRM phù hợp nhất mục đích phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trong khả năng cho phép.

 

====
Phần mềm CSKH toàn diện FasterCRM
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM FasterCRM: https://melink.vn/products/crm.html
Email: info@melink.vn
Hotline:  1900998845

Gọi ngay cho chúng tôi

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN