VitdaIT

Chuyên cung cấp giải pháp nhân sự chạy trên nền tảng đám mây. Để sản phẩm đáp ứng tốt nhất cho từng khách hàng, chúng tôi luôn có giải pháp chuyên sâu cho từng khách hàng từ máy móc, thiết bị đến phần mềm.
2020-03-09 20:22:57

Sản phẩm VHRO của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu về quản lý nhân sự. VHRO mang đến một giải pháp an toàn, linh động, hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp

Khách hàng cùng nhóm

VitdaIT

Chuyên cung cấp giải pháp nhân sự chạy trên nền tảng đám mây. Để sản phẩm đáp ứng tốt nhất cho từng khách hàng, chúng tôi luôn có giải pháp chuyên sâu cho từng khách hàng từ máy móc, thiết bị đến phần mềm.

Khách hàng nổi bật

Công Ty Hoa và Lê
Vietnam To Travel

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN