MA-STANDARD

650,000VND

Đã bao gồm server

 • Miễn phí cài đặt
 • 1 domain gửi mail
 • 20GB SSD – Lưu trữ
 • 10 user sử dụng gửi mail
 • 1 website
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Marketing Automation
 • Miễn phí SMTP 2000Email
 • Phân tích dữ liệu
Most popular

MA-PLUS

1,200,000VND

Đã bao gồm server

 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Tự động hóa chăm sóc khách hàng
 • 30,000 Email/Tháng
 • Miễn phí cài đặt
 • 2 domain gửi mail
 • 50GB SSD – Lưu trữ
 • 30 user sử dụng gửi mail
 • 2 website
 • Miễn phí SMTP 3000Email
 • Phân tích dữ liệu

MA-MAX

2,800,000VND

Bao gồm server

 • Quản lý khách hàng
 • Cá nhân hóa nội dung email?
 • 3 website
 • Miễn phí SMTP 5000Email
 • Email Autoresponder
 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Miễn phí cài đặt
 • 3 domain gửi mail
 • 190GB SSD
 • 50 user sử dụng gửi mail
 • Email integration
 • Phân tích dữ liệu

TÙY CHỌN

Liên hệ

Gói tùy chọn dành cho doanh nhiệp  muốn kinh doanh

 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Dễ sử dụng
 • Bảo mật thông tin.
 • Tư vấn Hệ thống
 • Phân tích dữ liệu

Hãy chọn gói dịch vụ bất kỳ. Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ

Melink Solution sẽ tư vấn gói phù hợp nhất cho bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN