E-F Free

Miễn phí năm đầu tiên

 • Email Autoresponder
 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • 2.000 Email/ Tháng

FC Enterprise Plus

780,000VND

Free server 1 năm

 • Email Autoresponder
 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Tự động hóa chăm sóc khách hàng
 • 5.000 Email/ Tháng

E-F PROFESSIONAL

980,000VND

Miển phí server

 • Email Autoresponder
 • Cá nhân hóa nội dung email?
 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Bảo mật thông tin.
 • 10,000Email/Tháng

E-F CUSTOMIZE

Liên hệ

Báo giá theo tính năng

 • Quản lý khách hàng
 • Email Autoresponder
 • Cá nhân hóa nội dung email?
 • Thống kê chiến dịch Email Markerting
 • Thư viện Email Markerting đẹp
 • Tự động hóa chăm sóc khách hàng
 • Bán phần miềm email độc quyền / Cài đặt server...

Hãy chọn gói dịch vụ bất kỳ. Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ

Melink Solution sẽ tư vấn gói phù hợp nhất cho bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN