Bảng giá Marketing Automation

Tăng trưởng doanh thu hiệu quả với gói giải pháp phù hợp.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm  để  tăng doanh thu và tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp như bán hàng chéo kết hợp với các công cụ marketing..

 • Phí cài đặt
 • Domain gửi mail
 • Phí mỗi tháng
 • Dung lượng
 • Tư vấn kịch bản
 • SL Landing page và template email
 • SMTP Free
 • Kiểm tra email tồn tại
 • Training sử dụng
 • Hổ trợ chuyển lead trên Điện Thoại
 • Phân tích data
 • Hổ trợ API
 • SMS Automation
 • Site sử dụng
 • Lấy Lead từ hotline
 • Website Bán hàng
 • Kết nối đa kênh
 • Enterprise Standard 750,000 650,000(Tiết kiệm 100k)
 • MA1
 • Phí cài đặt
  Miễn phí
 • Domain gửi mail
  Tối đa 1
 • Phí mỗi tháng
 • Dung lượng
  Không giới hạn
 • Tư vấn kịch bản
  1
 • SL Landing page và template email
  20
 • SMTP Free
  2000
 • Kiểm tra tình trạng mail
 • Training sử dụng
  1 lần Offline
 • Hổ trợ chuyển lead trên Điện Thoại
 • Phân tích data
 • Hổ trợ API
 • SMS Automation
 • Site sử dụng
  2 Site
 • Lead từ hotline
 • Website Bán hàng
 • Kết nối đa kênh
 • 650,000 VND/Tháng 7.800.000 VND/Năm
  Đăng ký
 • Enterprise Plus 1,650,000 1,200,000(Tiết kiệm 450k)
 • MA2
 • Phí cài đặt
  Miễn phí
 • Domain gửi mail
  Tối đa 3
 • Phí mỗi tháng
 • Dung lượng
  Không giới hạn
 • Tư vấn kịch bản
  5
 • SL Landing page và template email
  30
 • SMTP Free
  5.000
 • Kiểm tra tình trạng mail
 • Training sử dụng
  2 lần offline
 • Hổ trợ chuyển lead trên Điện Thoại
 • Phân tích data
 • Hổ trợ API
 • SMS Automation
 • Site sử dụng
  5 Site
 • Lead từ hotline
 • Website Bán hàng
 • Kết nối đa kênh
 • 1,200,000 VND/Tháng 14,400,000 VND/Năm
  Đăng ký
 • Enterprise Max 3,600,000 2,800,000(Tiết kiệm 800k)
 • MA3
 • Phí cài đặt
  Miễn phí
 • Domain gửi mail
  Tối đa 5
 • Phí mỗi tháng
 • Dung lượng
  Không giới hạn
 • Tư vấn kịch bản
  50
 • SL Landing page và template email
  40
 • SMTP Free
  10.000
 • Kiểm tra tình trạng mail
 • Training sử dụng
  5 lần Offline
 • Hổ trợ chuyển lead trên Điện Thoại
 • Phân tích data
 • Hổ trợ API
 • SMS Automation
 • Site sử dụng
  10 Site
 • Lead từ hotline
 • Website Bán hàng
 • Kết nối đa kênh
 • 2,800,000 VND/Tháng 33.600.000 VND/Năm
  Đăng ký

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN